CARICAMENTO...

N°1 Player

M Cat Points Player scat
Maggio 2023 Elite 2.552,666 Incerti, iacopo Abs
Aprile 2023 Elite 1.678,000 Chies, oscar Sen
Marzo 2023 Elite 300,000 Manini, giovanni Abs
Febbraio 2023 Elite 300,000 Faini, francesco Sen
Gennaio 2023 Elite 300,000 Manini, giovanni Abs
Dicembre 2022 Elite 300,000 Manini, giovanni Abs